Redo för resultat?

En stark webbnärvaro är resultatet av en målmedveten integrering av flera strategier för att öka försäljning, synlighet och trafik för ditt företag på nätet. Med dina mål och behov som utgångspunkt skapar Squib webbyrå visuella identiteter och digitala strategier som genererar nya affärsmöjligheter.

Såhär går det till

01:  Nulägesanalys

Det första steget för att inleda vårt samarbeta är en nulägesanalys. Under ett eller flera möten lär vi känna dig och ditt företags situation, kundgrupp, mål, och visioner. Tillsammans identifierar vi projektets möjligheter, utmaningar och övergripande mål. Under hela projektet är vi endast ett mejl eller telefonsamtal bort, alltid redo att svara på frågor och prata om nya idéer.

02: Research

Det är dags för research! Vi behöver förstå den marknad du är verksam inom på djupet. När vi har koll på din verksamhets affärsidé undersöker vi din kundgrupp och deras behov för att på bästa möjlig sätt kunna skräddarsy den lösning som är bäst för dig.

03: Strategiformulering

Vi visualiserar ett flertal idéer och tar fram en tydlig plan att arbeta efter. När vi tillsammans är överens om en tydlig digital strategi med konkreta och mätbara mål är det dags att sätta igång på riktigt

04: Marknadsföring

Utifrån vår fastställda plan gör vi det arbete som krävs för att driva målinriktad och relevant trafik till din optimerade hemsida. Metoderna varierar och det är många faktorer som avgör hur just din digitala strategi kommer att se ut. Vi använder oss av SEO, AdWords, Twitter Ads, Facebook Ads, marknadsföring på social media och via e-post.

04: Optimering

När vi har fått tillräckligt med data är det dags att analysera, finjustera och utveckla det som krävs för att förbättra resultaten! Vi a/b testar, undersöker besökarens beteende på din hemsida, testar hur olika rubriker engagerar dina besökare och hur formulering av texter påverkar dina potentiella kunders beteende.

Låt Squib göra jobbet!

Visste du att 95% av dina kunder använder sökmotorer för att hitta lokala företag och 63% använder företags webbplatser för att kolla upp företagsinformation?