En miljövänlig webbyrå

Genom att ständigt utvärdera vad vi gör utifrån dess miljöbelastning arbetar Squib för en bättre miljö.

 Vad gör squib för miljön?
  • Strävar efter att använda 100% grön el.
  • Tar cykeln eller kollektivtrafik till möten.
  • Minimerar antalet resor genom att maximera antalet onlinemöten.
  • Utesluter samarbeten med företag som har stor negativ miljöpåverkan.
  • Arbetar kontinuerligt med att höja medvetenheten kring miljöfrågor.