Miljövänlig webbyrå

Genom att ständigt utvärdera vad vi gör utifrån dess miljöbelastning arbetar Squib för en bättre miljö.

Vad gör squib för miljön?

  • Strävar efter att använda 100% grön el.

  • Tar cykeln eller kollektivtrafik till möten.

  • Minimerar antalet resor genom att maximera antalet onlinemöten.

  • Utesluter samarbeten med företag som har stor negativ miljöpåverkan.

  • Arbetar kontinuerligt med att höja medvetenheten kring miljöfrågor.