E-handel

1. Samtal

2. Gratis designförslag

3. Utveckling & Leverans

Hemsidor med E-handel

  • Från 14 000 kr

  • Gratis designförslag
  • Upp till 6 undersidor
  • WordPress CMS
  • Webbshop
  • Utvärdering, analys & optimering
Snabboffert
  • Från 20 000 kr

  • Gratis designförslag
  • Valfritt antal undersidor
  • WordPress CMS
  • Webbshop
  • Utvärdering, analys & optimering
Snabboffert

Hemsida med E-handel

Vi tillverkar webbplatser med E-handel med WordPress och WooCommerce. När din nya webbutik är levererad lär vi dig hur du enkelt laddar upp och redigerar produkter på egen hand. WordPress tillsammans med WooCommerce är perfekta verktyg för att skapa en snygg webbutik som är enkel att uppdatera.

1: Samtal

 

Vi talas vid och lär känna varandra via ett klassiskt telefonsamtal eller via Skype. Du berättar vad du vill ha för typ av hemsida, hur din kundgrupp ser ut och vilka produkter eller tjänster du vill sälja via din nya webbshop. Vi lyssnar noga, ställer frågor och delar med oss om våra tankar kring din nya webbutiks utseende och funktioner.

2: Idé

 

Med våra tidigare konversationer som grund formas en idé om er nya hemsida med E-handel. Insikterna om din verksamhets behov, mål och kundgrupp blir tillsammans med dina personliga preferenser utgångspunkten när vi börjar arbeta med designen till din nya webbutik.

3: Designförslag & prototyp

 

Idén tar form och vi presenterar ett eller flera designförslag och planer kring funktion, rubriksättning och innehåll. Vi analyserar tillsammans prototypen och diskuterar om vårt designförslag kommer kunna erbjuda dina besökare bästa möjliga upplevelse. Att tillsammans granska prototypen effektiviserar arbetsflödet och minimerar risken för missförstånd längre fram i projektet.

4: Utveckling & uppladdning

 

Efter designförslaget har blivit godkänt byter vi ut kreativitet mot modern teknik och slutför arbetet i WordPress.  Vi utför noggrann testning innan er nya hemsida laddas upp.

WordPress och Webbyrå


Snabboffert